Thor: Love and Thunder
Thor: Tình yêu và sấm sét
Movie 2022

Director: Taika Waititi

Diễn viên: Karen Gillan, Taika Waititi, Christian Bale