Thứ hai, 4/7/2022

Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc
  • Ngày sinh: 25/8/1958
  • Quê quán: Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  • Bí thư Trung ương Đảng
  • Trưởng Ban Nội chính Trung ương
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
9/1980 - 10/1981 Cán bộ Cục Hồ sơ B, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
11/1981 - 4/1988 Đội phó Đội An ninh (1983), Đội trưởng Đội An ninh (1984), Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An
5/1988 - 11/1992 Phó trưởng Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An
12/1992 - 1/2001 Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
2/2001 - 9/2005 Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
9/2005 - 10/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
10/2005 - 9/2010 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
10/2010 - 12/2012 Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (đến 12/2010)
1/2013 - 2/2016 Phó trưởng ban Nội chính Trung ương
2/2016 - nay Trưởng ban Nội chính Trung ương
10/2017 - nay Bí thư Trung ương Đảng