Thứ bảy, 22/6/2024

Jennifer Phạm

Jennifer Phạm
Tên đầy đủ Phạm Vũ Phượng Hoàng
Ngày sinh 3/7/1985
Nơi sinh Tp Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp MC, Diễn viên, Người mẫu
Thời gian hoạt động 2005 - Hiện tại