Bài dự thi khác

Trần Thái Quang

Chủ đề: Ngôi nhà ước mơ

Tiết kiệm để mua nhà

Mua được một căn nhà mơ ước sau khi mất hết toàn bộ tài sản chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi.

Trịnh Thị Tú Hảo

Chủ đề: Mở khóa

Hành trình xây dựng ước mơ tự do

Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, vợ chồng tôi đã đạt được mục tiêu xây dựng cuộc sống gia đình tự do.

Đơn vị tổ chức & nhà tài trợ

Đơn vị tổ chức
Nhà tài trợ