Gửi bài dự thi

1.Thông tin người dự thi

2. Bài dự thi

Chú ý

  • Người dự thi có thể gửi bài theo hình thức bài viết hoặc video kèm 1-3 ảnh minh họa: 
  • Bài dự thi hình thức bài viết, nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi, tối đa 1.200 chữ, kèm từ 1-10 hình minh họa. Lưu ý, không dùng ảnh scan, ảnh chụp lại màn hình, ảnh chụp lại từ ảnh giấy. Ảnh có chiều ngang dưới 1.000 pixel. Dung lượng mỗi ảnh lớn hơn 0,3 MB nhưng không vượt quá 5 MB. Ảnh không chỉnh sửa photoshop, không lồng ghép thành album, không để viền bo, bắn chữ.
  • Bài dự thi hình thức video kèm ảnh minh họa, độ dài tối đa ba phút dung lượng dưới 200MB, kèm mô tả tối đa 1.000 từ, nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link kèm bài viết về cho chuyên trang cuộc thi.
*Bạn chưa chọn đồng ý
Xem thể lệ cuộc thi »

Đơn vị tổ chức & nhà tài trợ

Đơn vị tổ chức
Nhà tài trợ

Thành công

Bài dự thi đã được gửi thành công

Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi

Bạn sẽ được quay về trang chủ sau 5 giây

Quay về trang chủ