Bài dự thi khác

Trần Thái Quang

Chủ đề: Ngôi nhà ước mơ

Tiết kiệm để mua nhà

Mua được một căn nhà mơ ước sau khi mất hết toàn bộ tài sản chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi.

Lý Thị Dung

Chủ đề: Mở khóa

Nhà nhỏ ước mơ

Vợ chồng tôi mua một mảnh đất 145 m2 ở trong làng để xây nhà và trồng một vườn rau.

Đơn vị tổ chức & nhà tài trợ

Đơn vị tổ chức
Nhà tài trợ