Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Bộ thu thập và lưu trữ dữ liệu Datalogger tốc độ cao

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET) thành lập năm 1986 theo Quyết định số 31-86/QĐ-VCN với tên ban đầu là “Viện Công nghệ Vi điện tử” trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc Gia thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, hiện trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, đã và đang tiếp tục xây dựng thương hiệu - uy tín trong lĩnh vực Vi điện tử, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ thông tin.

Giới thiệu sản phẩm

- 36 kênh analog đầu vào, tích hợp Pre-amp
- 3 TTL để ghi kênh
- Tần số lấy mẫu: 25 MS/s/kênh
- Độ phân giải 16 bit
- Thời gian ghi: > 5 phút/kênh
- Dải điện áp đầu vào: ±2 V, ±5 V, ±10V tủy chọn
- Phần mềm kiểm soát giao diện người dùng
- Kết nối đa khung bằng cấu hình Master-Slave

Trở lại VnExpress