Thứ năm, 23/5/2024
Thứ sáu, 29/3/2024, 05:00 (GMT+7)

10 đôi giày chạy tốt cho các bài tập tốc độ

Giày tempo, với thiết kế cân bằng, đệm hỗ trợ hoàn trả năng lượng tốt, là lựa chọn phù hợp để các runner đang ưu tiên tập các bài tốc độ, nhưng chưa sẵn sàng xỏ chân vào những đôi giày chạy đua.