Đây là vấn đề khó hiểu đối với rất nhiều người. Ta có thể thấy rằng càng tăng mẫu số thì độ tăng của tổng dãy càng nhỏ.
Nên học khối A hay D
Em năm nay học lớp 11, đang phân vân không biết nên tập trung vào khối A hay D. Thầy cô đều nói em học giỏi Toán, nên theo khối