'Vào học chưa được 2 tháng, cô giáo đã kêu con tôi không biết đọc trơn (đọc từ không phải đánh vần), trong khi yêu cầu hết lớp 1, học
Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH ngành Kế toán nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược các tố chất cần thiết của một kế toán viên.
Họcsinh vừa tiết kiệm được chi phí trong hai năm so với việc vào trực tiếp các trường đại học, vừa có cơ hội chuyển tiếp vào năm thứ ba