Khảo sát gần 1.000 người hơn 60 tuổi ở Hà Nội cho thấy cứ sau 5 năm, tỷ lệ bệnh nhân suy giảm trí tuệ tăng 1,5- 2 lần. Tuổi ...
Phó chủ tịch Hội thần kinh học TP HCM
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng hiện là Phó Chủ tịch Hội Thần kinh học TP HCM.
Các sự kiện gây căng thẳng trong suốt cuộc đời như ly hôn, góa bụa, những vấn đề nghiêm trọng về công việc, con cái... có thể dẫn đến bệnh Alzheimer ở ...