Khảo sát gần 1.000 người hơn 60 tuổi ở Hà Nội cho thấy cứ sau 5 năm, tỷ lệ bệnh nhân suy giảm trí tuệ tăng 1,5- 2 lần. Tuổi ...
Chủ tịch Hội Thần kinh học TP HCM
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Anh Nhị hiện giữ chức Chủ tịch Hội Thần kinh học TP. HCM.
Liên tục bị những cơn đau đầu, chóng mặt giày vò, chị Thúy Nga (32 tuổi) muốn phát điên khi đồng thời phải giải quyết hàng tá công việc mỗi ...