Thứ sáu, 29/5/2020

Trung Quốc, Philippines chạm mặt trên Biển Đông