Thứ hai, 27/5/2024

Sống thử

Muốn giữ tình yêu, đừng cho ái tình 'ăn no'

Sau thời gian sống thử điều thiệt thòi sẽ là các bạn nữ, luôn là vậy. Có lẽ tôi hơi ích kỷ nhưng tôi sẽ không lấy vợ mà đã một thời sống thử với người khác. Vì thế tôi khuyên các bạn nữ đừng nên sống thử, các bạn đã nghe câu nói này chưa: "Ái tình là để nó đói thì nó sống, cho nó ăn no thì nó chóng chết".