Thứ sáu, 25/6/2021

Siêu bão Haiyan quét qua Philippines