Thứ năm, 20/1/2022

Phó tổng thống Mỹ Harris thăm Việt Nam