Thứ ba, 18/1/2022

Giải tỏa cưỡng chế đất, 6 công an, bộ đội bị thương