Thứ hai, 25/1/2021

Giải tỏa cưỡng chế đất, 6 công an, bộ đội bị thương