Thứ sáu, 31/3/2023

Bom tấn Kong: Skull Island ghi hình ở Việt Nam