Thông điệp 5K

Thông điệp 5K

Mọi người hãy cùng nhau thực hiện thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và mọi người.

Nguyễn Thị Đào, 14 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×