Thứ sáu, 24/3/2023
Thứ tư, 23/10/2019, 17:50 (GMT+7)

Trồng hoa ly công nghệ cao ở Đà Lạt

Hoa ly được trồng trong nhà lưới từ khi ra mầm tới lúc trưởng thành ở Đà Lạt, nhờ đó hoa đồng đều và năng suất ổn định.

Hoa ly trồng theo công nghệ cao
 
 
Chia sẻ bài viết qua email