Thứ tư, 22/5/2024
Thứ hai, 23/10/2017, 12:00 (GMT+7)

Giống lúa nếp cái hoa vàng lâu đời ở Kinh Môn

Huyện Kinh Môn (Hải Dương) hiện còn gìn giữ 500ha lúa nếp đặc sản của địa phương, mỗi năm một vụ, cho năng suất 3,5 tấn mỗi ha.

Giống lúa nếp cái hoa vàng lâu đời của Kinh Môn
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email