Thứ tư, 29/3/2023
Chủ nhật, 22/9/2019, 20:00 (GMT+7)

Cánh tác lúa cải tiến SRI

Mô hình canh tác lúa cải tiến SRI tại Quảng Bình góp phần nâng cao sản lượng, giảm lượng phân bón, nước và khí thải.

Cánh tác lúa cải tiến SRI
 
 
Chia sẻ bài viết qua email