Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Trung Quốc 99 65 48 212
2 Nhật Bản 47 41 62 150
3 Hàn Quốc 33 40 48 121
4 Indonesia 27 22 33 82
5 Iran 17 16 16 49
6 Đài Loan 13 15 20 48
7 Triều Tiên 12 8 7 27
8 Ấn Độ 9 19 22 50
9 Uzbekistan 9 15 14 38
10 Thái Lan 9 13 34 56
...
14 Việt Nam 4 12 13 29
...