Thứ ba, 19/10/2021

Y đức

Bác sĩ cứu người

Trên mặt báo hay ngay trong câu cửa miệng của các bác sĩ, bệnh nhân và người nhà, họ đều dùng từ "cứu" một cách rất thoải mái. Tôi cứu bệnh nhân ấy, anh ấy cứu tôi, bác ấy đã cứu mẹ tôi, tôi đã thoát khỏi nguy kịch nhờ được bác ấy cứu chữa... Nghe rất nhân văn, bác sĩ cứu người - không ai nghi ngờ gì. Ngành y là phải cứu người, phải nhân văn, phải làm việc phúc đức.