Thứ bảy, 8/8/2020

giang hồ

Mẹ của giang hồ

Ngày ra toà, một sáng mùa đông rất lạnh, bạn tôi không có đám đông tung hô cố lên em nhé như những giang hồ mạng thời nay. Lác đác hơn chục người là bạn thân và họ hàng líu ríu vào phòng xử án. Kết thúc phiên toà, bà mẹ nài nỉ cán bộ công an xin gặp con, bà đưa nó chai nước và nửa chỉ vàng đã cô tròn như viên bi bắt nuốt vào bụng, đó cũng là tiền đi vay mượn. Không rõ bà nghe ai nói khi đi xử về không có “quà” thì cháu nó “mệt lắm đấy”.