Thứ ba, 21/9/2021

Vũ Tú Thành

Nhà tư vấn kinh doanh

Ông Vũ Tú Thành là Phó giám đốc điều hành, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, nơi ông có nhiệm vụ tư vấn cho các công ty nước ngoài về chính sách kinh doanh tại Việt Nam và kết nối họ đối thoại với các nhà hoạch định chính sách.

Ông Vũ Tú Thành có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư trong các lĩnh vực như kinh doanh, quan hệ quốc tế, truyền thông, tổ chức phi chính phủ và phát triển xã hội.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học