Chủ nhật, 26/5/2024

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên gia tư vấn thuế

Nguyễn Trung Kiên tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP HCM, cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại thương, hiện hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật thuế quốc tế tại Viện Thuế quốc tế - Đại học kinh tế và Kinh doanh Vienna.

Anh công tác tại một hãng luật quốc tế, lĩnh vực chuyên môn tập trung vào tư vấn các vấn đề về chính sách thuế, chiến lược thuế trong các giao dịch M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp, thuế quốc tế và giải quyết tranh chấp về thuế.

Anh quan tâm đến các vấn đề về cải cách chính sách thuế của Việt Nam và ảnh hưởng của thuế quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới.

 

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Khánh Trung

Kỹ sư

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Mai Loan

Nghiên cứu viên