Thứ tư, 17/8/2022

Nguyễn Trần Bạt

Nhà nghiên cứu

Ông Nguyễn Trần Bạt  mở công ty tư vấn đầu tư nước ngoài của mình vào năm 1989, khi đất nước vừa thực hiện chính sách Đổi mới và chưa mở cửa. Ông cũng là tác giả của nhiều bộ sách về kinh tế, văn hóa và chính trị Việt Nam. Ông qua đời ngày 15/12/2020 sau một cơn đột quỵ, hưởng thọ 74 tuổi.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Kim Thành

Chuyên gia tâm lý

Nguyễn Thị Thanh Lưu

Tiến sĩ ngữ văn

Minh Thuận

Nhân viên văn phòng

Phạm Linh

Nhà báo, VnExpress

Lương Thế Huy

Nhà công tác xã hội

Đỗ Hải

Giảng viên