Thứ bảy, 15/6/2024

Nguyễn Mai

Thạc sĩ, kỹ sư ngành xây dựng, quy hoạch

Tác giả Nguyễn Mai có 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế bền vững, là nghiên cứu sinh tại Khoa Nghiên cứu và Quy hoạch Đô thị, Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Nguyễn Mai đang là đại diện Ban Quốc tế, Hội Quy hoạch Mỹ kết nối với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) nhằm mở rộng các cơ hội hợp tác về quy hoạch trong tương lai giữa hai nước.

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Bùi Phú Châu

Nhân viên ngân hàng

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Khánh Trung

Kỹ sư

Bùi Võ

Điều tra viên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Hải Lý

Nhà báo

Mai Loan

Nghiên cứu viên