Chủ nhật, 25/9/2022

Nguyễn Mai

Thạc sĩ, kỹ sư ngành xây dựng, quy hoạch

Tác giả Nguyễn Mai có 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế bền vững, là nghiên cứu sinh tại Khoa Nghiên cứu và Quy hoạch Đô thị, Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Nguyễn Mai đang là đại diện Ban Quốc tế, Hội Quy hoạch Mỹ kết nối với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) nhằm mở rộng các cơ hội hợp tác về quy hoạch trong tương lai giữa hai nước.

Tác giả được đọc nhiều

Vũ Ngọc Bảo

Luật gia

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Vũ Quang Minh

Đại sứ Việt Nam tại Đức

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Trần Tam Linh

Cử nhân Kiến trúc

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Trần Dinh

Chuyên gia blockchain