Thứ bảy, 18/5/2024

Nguyễn Hoàng Nam

Doanh nhân

Ông Nguyễn Hoàng Nam là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần G-Home - doanh nghiệp chuyên phát triển nhà ở xã hội.

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Trương Đức Phương

Chuyên gia truyền thông

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Khánh Trung

Kỹ sư

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Lê Trần Quỳnh

Doanh nhân