Thứ ba, 3/10/2023

Nguyễn Hoa Cương

Chuyên gia kinh tế

Ông Nguyễn Hoa Cương hiện là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương. Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Long

Nhà báo

Lâm Vũ

Chuyên gia Quan hệ Quốc tế

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Lang Minh

Nghiên cứu viên

Trung Thanh

Nhà báo

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Nam Cường

Thạc sĩ, giảng viên