Thứ tư, 6/7/2022

Nguyễn Hoa Cương

Chuyên gia kinh tế

Ông Nguyễn Hoa Cương hiện là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương. Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trần Kim Thành

Chuyên gia tâm lý

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Minh Thư

Nhà báo