Thứ ba, 28/5/2024

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lê hoàn thành chương trình Tiến sỹ tại đại học Nantes, Pháp. Hiện cô đang là chuyên viên nghiên cứu tại Đại học Excelia, Pháp.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Bùi Phú Châu

Nhân viên ngân hàng

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Khánh Trung

Kỹ sư

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Mai Loan

Nghiên cứu viên