Thứ năm, 23/3/2023

Ngô Di Lân

Tiến sĩ ngành Quan hệ Quốc tế

Ngô Di Lân là Tiến sĩ ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Brandeis, Mỹ. Anh là một trong năm ứng viên xuất sắc được Đại học Brandeis cấp học bổng tiến sĩ toàn phần ở tuổi 21. Các vấn đề nghiên cứu lớn của anh bao gồm: xung đột vũ trang, chính sách ngoại giao nước lớn và ứng dụng của AI trong hoạch định chính sách an ninh quốc gia.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị