Thứ sáu, 22/9/2023

Minh Kha

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Nguyễn Minh Kha, sinh ra tại Gò Công Đông, Tiền Giang, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Sau đó ông hoàn tất bậc Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP HCM.

Ông Kha có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nhỏ, kiểm soát chi phí, chất lượng dịch vụ. Ông hiện là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân về logistics tại TP HCM.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Long

Nhà báo

Lâm Vũ

Chuyên gia Quan hệ Quốc tế

Hải Lý

Nhà báo

Lang Minh

Nghiên cứu viên

Trung Thanh

Nhà báo

Lê Tuyết

Nhà báo