Thứ năm, 23/3/2023

Lý Quí Trung

Doanh nhân

Ông Lý Quí Trung là CEO của thương hiệu Nhà Xinh và tập đoàn nội thất AKA. Ông là nhà đồng sáng lập thương hiệu Phở 24, tác giả một số đầu sách về quản trị kinh doanh và xây dựng thương hiệu, xây dựng chuỗi.

Ông lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tại Australia và bằng tiến sĩ tại Mỹ. Ông hiện là Giáo sư kiêm nhiệm, Cố vấn cao cấp Đại học Western Sydney, Australia.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị