Thứ ba, 21/5/2024

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Ông Lưu Nhật Huy là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và phát triển tổ chức. Ông cũng là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và USAID/IESC, giảng viên tại Chương trình Cao học Solvay.

Ngoài kinh nghiệm quản lý và tư vấn cho các tập đoàn trong nước và quốc tế, ông còn là nhà nghiên cứu, tác giả và dịch giả về Tương lai học và Phát triển tư duy bậc cao. 

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Trương Đức Phương

Chuyên gia truyền thông

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Khánh Trung

Kỹ sư

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường