Thứ năm, 23/3/2023

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Ông Lưu Nhật Huy là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và phát triển tổ chức. Ông cũng là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và USAID/IESC, giảng viên tại Chương trình Cao học Solvay.

Ngoài kinh nghiệm quản lý và tư vấn cho các tập đoàn trong nước và quốc tế, ông còn là nhà nghiên cứu, tác giả và dịch giả về Tương lai học và Phát triển tư duy bậc cao. 

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị