Thứ bảy, 28/5/2022

Đỗ Trung Thông

Chuyên gia AI

Đỗ Trung Thông là đồng sáng lp và giám đốc điu hành Palexy - công ty Trí tu nhân to giúp các nhà bán l tn dng d liu để to tri nghim tt nht cho người mua sm. Anh cũng là đồng sáng lp Arimo - công ty phân tích D liu ln cho các khách hàng Fortune 500 ti Thung lũng Silicon và sau này đã được tp đoàn Panasonic mua li.

Đỗ Trung Thông có bng Tiến sĩ ca Đại hc Johns Hopkins vi 5 bng sáng chế v Th giác máy tính và Trí tu nhân to.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Kim Thành

Chuyên gia tâm lý

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên, Đại học Bristol, Anh

Lê Tuyết

Nhà báo

Dương Hương Trà

Tác giả sách