Thứ tư, 22/9/2021

Đỗ Thị Ngọc Vũ

Giảng viên

Đỗ Thị Ngọc Vũ sang Mỹ theo chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2015, sau đó lập gia đình và định cư, làm việc tại thành phố Saint Louis, tiểu bang Missouri, Mỹ.
Cô hiện là chuyên viên quản trị nghiệp vụ bậc cao của Đại học công lập bang Missouri tại thành phố St. Louis; giảng viên thời vụ chương trình cao học tại Đại học Miền Nam bang Illinois, thành phố Edwardsville.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học