Thứ tư, 28/9/2022

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Ông Đỗ Chí Nghĩa là Phó giáo sư, tiến sĩ báo chí, đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân. Ông có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và quản lý về báo chí, truyền thông trước khi chuyển sang công tác tại các cơ quan của Quốc hội.

Tác giả được đọc nhiều

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Vũ Quang Minh

Đại sứ Việt Nam tại Đức

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Trần Tam Linh

Cử nhân Kiến trúc

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Vũ Ngọc Bảo

Luật gia

Trần Dinh

Chuyên gia blockchain