Thứ sáu, 17/9/2021

Đỗ Cao Bảo

Doanh nhân

Ông Đỗ Cao Bảo là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn FPT.

Ông là cử nhân Toán điều khiển, Học viện kỹ thuật quân sự. Trước khi gia nhập FPT gần 30 năm trước, ông làm việc tại Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và Viện Khoa học Việt Nam.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học