Chủ nhật, 2/4/2023

Đào Trung Thành

Chuyên gia tư vấn chiến lược CNTT

Ông Đào Trung Thành là Thạc sĩ viễn thông (Đại học Bách khoa TP HCM), Thạc sĩ an ninh mạng (Học viện Quốc gia Viễn thông - Institut National des Télécommunications - Pháp).

Ông Thành là chuyên gia về lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ Thông tin với hơn 27 năm kinh nghiệm. Ông từng kinh qua nhiều vị trí kỹ thuật và quản lý như Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng và Quản lý cước - VNPT TP HCM, Phó giám đốc Công ty Tin học Bưu điện (Netsoft) và phụ trách về công nghệ và chiến lược của Tập đoàn MVV Group, giảng viên của Học viện Lãnh đạo MVV Academy. Gần đây, ông giữ vị trí Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) của Hệ thống Vinschool.

Ông Thành cũng có 12 năm giảng dạy về Mạng máy tính, Bảo mật thông tin và Quản trị kinh doanh tại Cao Đẳng kỹ thuật Sài gòn (Saigon Tech), chi nhánh của Đại học Austin (Houston) tại TP HCM. 

Ông cũng là đồng tác giả cuốn sách “Hướng nghiệp 4.0” về tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với việc hướng nghiệp thế hệ trẻ.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh