Thứ bảy, 23/9/2023

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Giáo sư Đặng Hùng Võ được biết đến như nhà khoa học có nhiều đóng góp cho ngành quản lý đất đai Việt Nam, là người đặt nền móng cho việc xây dựng Luật Đất đai năm 2003, mang lại nhiều điểm mới cho công tác quản lý đất đai.

Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ông được Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Hữu nghị năm 2000; Chủ tịch nước tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Công nghệ năm 2005 và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng vào năm đó.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Long

Nhà báo

Lâm Vũ

Chuyên gia Quan hệ Quốc tế

Hải Lý

Nhà báo

Lang Minh

Nghiên cứu viên

Trung Thanh

Nhà báo

Lê Tuyết

Nhà báo