Thứ bảy, 10/6/2023

Bùi Hoài Sơn

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

PGS. TS. hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời kiêm nhiệm các chức vụ Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật trung ương. Ông có gần 25 năm làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, và là Viện trưởng trước khi chuyển sang làm công tác chuyên trách tại Quốc hội.

Tốt nghiệp năm 1992, chuyên ngành xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Bùi Hoài Sơn theo học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Di sản và Nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London), sau đó là tiến sĩ Quản lý Văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Những chủ đề quan tâm của ông là quản lý văn hóa, quản lý di sản và nghệ thuật, truyền thông mới, công nghiệp văn hóa.

Những xuất bản đáng lưu ý của ông là các cuốn sách về Dư luận xã hội (2006), Ảnh hưởng của Internet đối với thanh niên Hà Nội (2006), Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi văn hóa - xã hội ở Việt Nam (2008), Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt (2009), Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế (2012), Tiêu chí xây dựng lối sống của người Việt Nam thời kỳ công  nghiệp hóa và hội nhập quốc tế (2016), Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam (2019), Những thông điệp về văn hóa (2021) và Xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (2022).

Tác giả được đọc nhiều

Phạm Hải Chung

Giảng viên

Phan Anh Tú

Chuyên gia bóng đá

Hồng Phúc

Nhà báo

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán, Đại học Bristol

Ngô Ngọc Linh

Luật sư

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Nguyễn Nam Cường

Thạc sĩ, giảng viên

Dương Đức Thủy

Cựu HLV trưởng Đội tuyển Điền kinh Việt Nam

Võ Đình Trí

Phó giáo sư, IPAG Business School Paris