f1

Vaccine

Khả năng nào cho vaccine Nanocovax?

Vaccine Nanocovax còn cần được Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thẩm định hồ sơ, sau đó đề xuất Bộ Y tế để xem xét cấp phép khẩn cấp.

Chưa đề xuất cấp phép vaccine Nanocovax

Hội đồng tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế họp ngày 29/8, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung hồ sơ vaccine Covid-19 Nanocovax.