Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 
Chào mẹ Tổ quốc!
Giải tuần 6
Chào mẹ Tổ quốc!
Hòa trong không khí phấn khởi của Tuổi trẻ Công an nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ...