Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Cắm cờ Tổ quốc trên biển

Trần Quốc Dũng
Đến biển Vũng Tầu, ai cũng ngạc nhiên khi thấy bà con ngư dân nơi đây có sáng kiến dùng cờ Tổ quốc thay cho cờ hiệu của những dàn lưới đánh bắt trên biển. Lưới trải đến đâu, cờ Tổ quốc tung bay đến đó. Rợp trời, rợp biển rợp bóng có Tổ quốc. Còn gì hãnh diện hơn khi lá cờ Tổ quốc tung bay khắp nơi trên biển lớn và có lẽ cần có cuộc vận động trong cả nước góp cờ cho bà con ngư dân đi biển thay thế cho cờ hiệu theo dàn lưới. Đó cũng là cách mỗi người chúng ta chung tay góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc thân yêu.