Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Màu cờ sắc áo

Triệu Hớn Võ
Hình ảnh về người cầm nhịp thể hiện tinh thần yêu nước trong lễ hội Ook Om Bok - Đua ghe ngo ở Sóc Trăng trên sông Maspéro.