Thứ năm, 2/12/2021

Các quán ăn có nên phụ thuộc vào ứng dụng giao hàng không?