Thứ ba, 15/6/2021

Các quán ăn có nên phụ thuộc vào ứng dụng giao hàng không?