Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

SAND BOX
SAND BOX
 
 

Gồm 4 thành viên đều là học sinh khối 11: Nguyễn Thị Kim Anh: Học sinh chuyên văn của đội tuyển, lối ngôn ngữ nghị luận và kiến thức xã hội sâu rộng. Lê Đức Tú từng tham gia nhiều cuộc thi tranh biện, Ngô Gia Hân từng tham gia Mun và Bùi Thị Ngọc Quỳnh thuộc đội tuyển Anh với những luận điểm rất chặt chẽ.

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ