Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Fireflies
Fireflies
 
 

Nhóm Ruồi Lửa đến từ THPT Hùng Vương Bình Phước gồm 4 thành viên nữ từ khối 10 đến khối 12. Với mong muốn trau dồi kinh nghiệm và học hỏi kỹ năng tranh biện, Ruồi Lửa chọn chương trình debate của trường đại học Swinburne là cơ hội để phát triển bản thân.

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ