Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Bean and Jam
Bean and Jam
 
 

Xin chào các bạn, chúng mình là Bean And Jam đến từ thành phố biển Vũng Tàu. Với mong muốn học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng tranh biện, The Debate Challenge chính là một sân chơi lớn đối với chúng mình. Ngoài ra, chúng em còn muốn truyền cảm hứng và đam mê cho các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh về bộ môn này️

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ