Đăng ký

Thông tin nhóm:

Tên nhóm

Đơn vị trực thuộc

Khu vực đăng ký

Bảng đăng ký

Kinh nghiệm tranh biện

0/300

Giới thiệu đội thi

0/300
Chủ đề vòng loại:

Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Tiêu chí chấm điểm Vòng loại Xem tại đây
Thời gian hết hạn nhận bài dự thi

Thông tin người đại diện nhóm

Họ và tên:

Giới tính:

Số thẻ căn cước/CMND:

Email:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Ảnh dự thi:

* Vui lòng nhập đầy đủ các trường thông tin

Thủ tục đăng ký dự thi hợp lệ:

Điền đầy đủ thông tin tại các phần đăng ký dự thi.
Đăng ký theo đội từ 3-5 thành viên, theo một trong hai bảng đấu là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh và theo nguyện vọng dự thi tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh bằng cách điền thông tin vào đơn đăng ký.

Yêu cầu đối với bài dự thi:

BTC chỉ chấp nhận video chất lượng HD (720p) trở lên với các định dạng sau: MP4, MKV, AVI.
Đính kèm 01 video dự thi dự thi (5 - 8 phút) bình luận về chủ đề mà BTC đưa ra, giới thiệu về nhóm và lý do tham gia cuộc thi. Đối với đội dự thi bảng Tiếng Anh, các thành viên cần nói hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

Lưu ý:

Những trường hợp thực hiện không đầy đủ thủ tục, sai quy chế, BTC có quyền loại bài dự thi đó mà không cần thông báo trước.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ